W jakiej sytuacji musisz ponownie zdać egzamin na prawo jazdy?

Posiadając prawo jazdy należy mieć na uwadze, że nie jest to dokument wydany bezwarunkowo i na zawsze.  Za jakie przewinienia, kiedy i na jak długo możesz utracić prawo jazdy? Kiedy zajdzie konieczność aby zdawać egzamin ponownie?

Za co można stracić prawo jazdy?

1. Za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h. grozi utrata uprawnień na okres 3 miesięcy. W tym okresie za prowadzenie auta grozi otrzymanie kolejnych  3 miesięcy bez prawa jazdy. Kolejna złamanie tej zasady to już poważniejsza kara: uprawnienia do kierowania zostaną zupełnie odebrane i trzeba będzie powtórzyć cały egzamin na prawo jazdy. To nie koniec – jest to uznane za przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

2. Za przewożenie zbyt wielu pasażerów w samochodzie.  Maksymalna liczba pasażerów przewożonych danym pojazdem określona jest w dowodzie rejestracyjnym. Za to wykroczenie grozi utrata uprawnień do 3 miesięcy. 

3. Za jazdę po spożyciu alkoholu. I tu rozróżnić należy dwie sytuacje:

 • Jeśli badanie wykaże stężenie alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 promila – zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat w związku z popełnieniem wykroczenia. 
 • Ilość alkoholu przekraczająca 0,5 promila we krwi kierowcy – to już przestępstwo, za które prawo jazdy traci się na minimum rok i maksimum 15 lat. Prawo o ruchu drogowym stanowi, że policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem również w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca znajduje się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.

4. Za ucieczkę, jako sprawca wypadku z miejsca zdarzenia. W takiej sytuacji sąd może zakazać prowadzenia wszystkich pojazdów albo konkretnego pojazdu. Jeśli z miejsca zdarzenia oddali się sprawca będący pod wpływem alkoholu, może pożegnać się z uprawnieniami do kierowania pojazdami mechanicznymi na zawsze. Ucieczka na trzeźwo to utrata prawa jazdy na minimum 3 lata.

5. Jeśli policjant będzie miał uzasadnione podejrzenia co do kwalifikacji kierowcy (o tym także niżej). Spowodowanie np. wypadku to powód, aby odebrać prawo jazdy i skierować na ponowny egzamin w WORD.

6. Za przekroczenie limitu punktów karnych.

 • Jeśli kierowca posiada prawo jazdy  krócej niż rok, może zebrać maksymalnie 20 punktów karnych. Odzyskać je może dopiero po powtórnym zdaniu egzaminów: praktycznego i teoretycznego.
 • Kierowcy z dłuższym stażem prawo jazdy tracą po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych. Wówczas starosta wydaje “tylko” decyzję o skierowaniu kierowcy na badanie psychologiczne i kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na badanie lekarskie może zostać skierowany dodatkowo kierowca, który:

 • Prowadził w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
 • Jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia co do stanu zdrowia kierowcy. 

Starosta ma prawo skierować kierowcę również na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kiedy trzeba ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?

O tym mówi ustawa prawo o ruchu drogowym:

Art. 49. 1. Sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega:

1) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem,

pojazdami silnikowymi lub tramwajem;

2) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem w razie

uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji;

3) osoba ubiegająca się o:

a) przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami

silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub

cofniętego w związku z utratą kwalifikacji,

b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

którego była pozbawiona na okres przekraczający rok. 

Prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem wydaje się po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje. 

Utrata uprawnień na rok lub 12 miesięcy

To nie pomyłka. Uprawnienia do kierowania mogą być cofnięte na okres roku, albo 12 miesięcy. Skąd takie dwa rodzaje kary?

 • Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok orzeka się tylko za przestępstwo.
 • Zakaz prowadzenia pojazdów na 12 miesięcy orzeka się tylko za wykroczenie.

W zależności od kwalifikacji prawnej danego czynu, zakaz prowadzenia pojazdów może wynieść:

 • W przypadku przestępstwa od 1 roku do 10 lat (art. 43 § 1 k.k.), 
 • W przypadku wykroczenia od 6 miesięcy do 3 lat (art. 29 § 1 k.w.).

Ponowny egzamin na prawo jazdy muszą zdawać osoby, które były pozbawione prawa jazdy na okres przekraczający jeden rok.

Jak przygotować się do egzaminu teoretycznego?

Testy na prawo jazdy mogą okazać się szokiem dla tych, którzy prawo jazdy posiadali już wcześniej. Jak więc przygotować się do teorii?

1. Przygotuj się teoretycznie. Jest niemal pewne, że o wielu przepisach nie mają zielonego pojęcia nawet doświadczeni kierowcy :). Pamiętaj, też że testy na prawo jazdy to nie tylko kodeks drogowy. Doskonałym rozwiązaniem jest e-podręcznik zdamyto.

2. Jeśli chcesz poznać całą bazę egzaminacyjną, nie ucz się poprzez same rozwiązywanie testów na prawo jazdy. Program służący do rozwiązywania “egzaminów” losuje pytania z poszczególnych działów.  Oznacza to, iż ślepy los sprawi, że dane pytanie pojawi się kilka, kilkanaście razy, inne pytania nie pojawią się wcale.

3. Zapoznaj się z całą bazą pytań. Niestety całą bazę testów na prawo jazdy trzeba poznać. Aktualne testy na prawo jazdy dostępne na zdamyto.com. Masz do dyspozycji tryb nauki działami lub losowych zestawów egzaminacyjnych. 

4. Zaliczaj poszczególne działy. Takie rozwiązanie sprawi, że łatwe dla Ciebie pytania pojawią się jedynie raz, inne – nie przerobione lub te, na które padały błędne odpowiedzi będą wyświetlane do skutku. Taki system inteligentnego przydzielania pytań oferuje właśnie zdamyto.pl.

5. Sprawdzaj uzasadnienia do odpowiedzi. Łatwiej będzie zapamiętać prawidłową odpowiedź rozumiejąc jej sens i podstawę. 

6. Czytaj uważnie pytania. Jest kilka pytań, które wymagają dokładnego przeczytania ich treści (np. te odnoszące się do nieprawidłowego poziomu oleju). Czasem jedno słowo wywraca treść i sens pytania. 

7. Przeglądaj swoje statystyki. Zdamyto.pl oferuje użyteczny system statystyk, dzięki którym znajdziesz nie tylko najtrudniejsze dla Ciebie pytania, ale i całe działy, które sprawiają Ci najwięcej trudności i wymagają powtórzenia.

8. Nie zapisuj się na egzamin teoretyczny, jeśli nie czujesz na 100%, że wiedza została przyswojona. Nie ma sensu przystępować do egzaminu na zasadzie „może się uda”. 

Jak przygotować się do egzaminu praktycznego?

To, że osoba posiadała prawo jazdy i latami poruszała się autem po drogach nie oznacza, że bez problemu zda egzamin praktyczny. 

 • Nieznajomość zasad egzaminu. Należy wiedzieć na czym polega egzamin na prawo jazdy i jakie będą wymagania egzaminatora ośrodka ruchu drogowego.
 • Przyzwyczajenia. Niektóre z nich dyskwalifikują na egzaminie państwowym. Dojeżdżanie do skrzyżowania “na luzie”? “Ścinanie linii”?, hamowanie sprzęgłem, czy naginanie ograniczeń prędkości? 
 • Nieznajomość przepisów.  Często tylko pozornie każdy doświadczony kierowca zna je wszystkie. 

Mając to wszystko na uwadze, warto rozważyć opcję szkolenia pod okiem doświadczonego instruktora nauki jazdy.

Warto zweryfikować swoje postępowanie za kierownicą, aby nie utracić go ponownie. Być może bezpowrotnie.

prawo jazdy

NationalCar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *