nationalcar.com.pl to strona poświęcona szeroko pojętej motoryzacji. Jeśli się nią interesujesz i chcesz poszerzyć swoją wiedzę, odwiedź nas! Sprawdź jedną z naszych kategorii: warsztat, porady oraz prawo a motoryzacja.

KONTAKT

Kategorie

Co trzeba wiedzieć przed wizytą w Stacji Kontroli Pojazdów?

Każdy właściciel samochodu zobowiązany jest do regularnego odbywania badań w Stacji Kontroli Pojazdów. Od wyniku badania zależy przyznanie prawa do poruszania się pojazdem przez następny rok.

Jak wybrać odpowiednią Stację Kontroli Pojazdów?

Wybierając odpowiednią Stację Kontroli Pojazdów, nie ma konieczności kierowania się regionem. Badanie można przeprowadzić w dowolnej SKP. Należy jednak upewnić się, że wybrany punkt wykonuje pełny zakres niezbędnych badań. Każda stacja posiada zakres uprawnień oznaczony literami:

  • A – motocykle i motorowery
  • B – samochody osobowe
  • C – samochody ciężarowe

W jaki sposób będzie przebiegało badanie?

Kluczowym celem regularnie wykonywanych badań w stacjach kontroli pojazdów jest dokładne sprawdzenie stanu samochodu – czy pozwala na bezpieczne poruszanie się na drodze. Pozytywny wynik badania wiążę się ze wpisem do dowodu rejestracyjnego. Nie jest to jednak jedynie formalność, niesprawne samochody poruszające się ruchu drogowym stanowią zagrożenie dla wszystkich uczestników.

Badanie przeprowadzane w Stacjach Kontroli Pojazdów Dyszkiewicz (http://www.skp.dyszkiewicz.pl/)w pełni odpowiada wytycznym Ministra Infrastruktury. Każdy diagnosta wykonujący badanie samochodu jest zobowiązany do ich wypełniania. Badanie jest wieloetapowe i po sprawdzeniu zgodności danych znajdujących się w dokumencie ze stanem rzeczywistym obejmuje działania takie jak:

  • badanie stanu ogumienia oraz hamulców
  • kontrola oświetlenia, wyposażenia i układów bezpieczeństwa
  • sprawdzenie zawieszenia, układu kierowniczego, nadwozia
  • badania układu wydechowego, silnika oraz szczelności wszelkich niezbędnych układów

Co stanie się w razie wykrycia usterki?

W sytuacji, gdy badanie zostanie przeprowadzone w pełni poprawnie, a wynik będzie świadczył o dobrym stanie technicznym samochodu, do dowodu rejestracyjnego zostanie wpisana odpowiednia adnotacja.

Natomiast w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki zagrażającej bezpieczeństwu na drodze, nie będzie możliwości umieszczenia w dowodzie rejestracyjnym odpowiedniej pieczątki. Nie oznacza to jednak, że każda usterka uniemożliwia dalsze korzystanie z samochodu.

Usterki stwierdzane podczas badania przeprowadzanego w stacji kontroli pojazdów dzielą się na:

  • usterki drobne niemające wpływu na bezpieczeństwo – diagnosta po wykryciu może jedynie pouczyć właściciela pojazdu o dokonaniu koniecznych napraw
  • usterki istotne mogące stanowić zagrożenie – właściciel pojazdu ma 14 dni na usunięcie problemu i ponowne zgłoszenie się na badanie do stacji kontroli pojazdów
  • usterki bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu – diagnosta konfiskuje dowód rejestracyjny takiego pojazdu i odsyła go do wydziału komunikacji. Pojazd posiadający usterki tej kategorii musi zostać odtransportowany na lawecie.

NationalCar